Utgjorde september starten på en volatil höst?

Marknadskommentar september
Sentimentet för riskfyllda tillgångar sjönk drastiskt under månaden. En kombination av stigande räntor och energipriser samt fortsatta logistiska problem bidrog till en negativ stämning på världens börser. Det krisande kinesiska fastighetsbolaget Evergrande, med sin enorma skuldsättning bidrog också till oro på både kredit- och aktiemarknad.

Centralbankernas mantra om att inflationen är tillfällig börjar i allt högre utsträckning ifrågasättas. En olycklig mix av höga transportkostnader, containerbrist, hamnar som inte fungerar i kombination med ett ökande lönetryck blir allt svårare att bortse från. Den globala bristen på varor och de allvarliga problemen i globala försörjningskedjor leder oundvikligen till högre priser både i producent- och konsumentledet. FED-chefen Powell var också tydlig med att avisera att obligationsköpen kommer att minska, vilket förmodligen kommer att kommuniceras vid räntemötet i november. Över hälften av FED ledamöterna vill nu se en första höjning 2022. ECB för en något mjukare linje där chefen Lagarde varnade för att strama åt för tidigt och menade att den största utmaningen ligger i att inte överreagera på tillfälliga utbudsstörningar, vilka inte påverkar utvecklingen på lång sikt. Inflationsförväntningarna lär fortsätta upp i takt med stigande priser på olja (som nådde sin högsta notering på 3 år), gas och kol.

Marknadsräntorna på 10-åriga statsobligationer steg med 25 baspunkter i USA, Euroområdet och i Sverige under september.

Riskerna består alltjämt i att inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och att virusspridning i form av den nya deltavarianten fortsätter i ett aggressivt förlopp. Vi förväntar oss en volatil höst med tvära kast i risksentimenet. Fortsatt låga räntor och en alltjämt positiv förväntad ekonomisk tillväxt bör ge ett visst stöd för aktier.

Svenska aktier mätt som SIXPRX sjönk med 6,2 procent och bröt därmed en svit av 8 positiva månader i rad. MSCI World (i lokal valuta) sjönk med 4,3 procent. OMRX T-Bond, som mäter värdeutvecklingen på långa svenska statsobligationer, sjönk med 1,4 procent och har därmed givit en negativ värdeutveckling på 2 procent i år.

/Magnus Nilsson, förvaltare Nordic Cross

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.