Tjurruset fortsätter och Stable Return tar plats bland Swedbanks rekommenderade fonder

Stable Return in i Swedbanks fondguide
Nordic Cross är glada och stolta över att Swedbank valt att inkludera Stable Return i sin fondguide. Fonden är en multistrategifond som placerar i såväl aktie- som räntebärande tillgångar och derivat. Stable Return utsågs till årets hedgefond 2020 av Fondmarknaden.se och vann samma år även pris i Eurohedge. Ansvarig förvaltare är Ulf Strömsten. Läs mer om fonden.

Credit Edge belönas med fyra stjärnor av Morningstar
Efter att Credit Edge fyllde tre år i juli så belönade Morningstar kreditfonden med fyra stjärnor i sin ranking. Fonden ligger just nu på första plats i ett flertal olika Morningstarkategorier och har avkastat 3,47 procent hittills i år (per den 31 juli). Ansvarig förvaltare är Emil Nordström.
Läs mer om fonden.
Marknadskommentar
Juli blev ytterligare en bra månad för världens börser med nya högsta noteringar i USA och Sverige. Bolagsrapporter från det andra kvartalet har överlag varit positiva där över 80 procent av bolagen i S&P 500 har redovisat både vinst och försäljning som överträffat förväntningarna. Låga räntor ger fortsatt stöd i värderingsmodeller för aktier och ger litet utrymme för obligationer som placeringsalternativ. Starkt momentum i den underliggande konjunkturbilden bidrog också till det positiva sentimentet.

Rörelserna på marknadsräntor fortsätter att gäcka investerare och analytiker. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen gjorde en riktig djupdykning från 1,46 procent till som lägst 1,13 procent. Detta trots höga inflationssiffror och en rekordlåg realränta på -1,1 procent. En kombination av luftfickan på världens aktiemarknader i mitten av månaden, samt oro för den accelererande virusspridningen, torde kunna förklara en del av den snabba nedgången av marknadsräntorna.

FED höll som väntat räntan oförändrad och upprepade sin positiva syn på ekonomin samt budskap om att uppgången i inflationen är tillfällig. Även ECB höll räntan oförändrad, men ändrade inflationsmålet till ett något mer flexibelt mål runt 2 procent. ECB presenterade också ett nytt grönt ramverk kring bankens köp av obligationer samt hur man ska inkludera mål om hållbarhet och kampen mot klimatförändringar i penningpolitiken. Nu när vi har lagt kvartalsrapporterna bakom oss, lär det bli nytt fokus på hur FED ska kommunicera sin strategi ut ur den ultralätta penningpolitiken. Vår bedömning är att FED kommer att minska sina köp av obligationer i slutet av året och därmed inleda en nedtrappning av den expansiva penningpolitiken. En första höjning av den amerikanska styrräntan kan komma i den senare delen av 2022 eller i början på 2023.

Riskerna består alltjämt i att inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och att virusspridning i form av den nya deltavarianten fortsätter i ett aggressivt förlopp och leder till nya nedstängningar. Givet höga värderingar på aktier, P/E talet på S&P 500 ligger nu på 21,4 mot ett historiskt snitt på 15,4, så lär det inte behövas många dåliga nyheter för att vi ska få se liknande luftfickor som vi såg i mitten på månaden. Vi förväntar oss därför en mer volatil höst. CNN:s sentimentindikator, nu 30 i ett spann på mellan 1- 100, ligger och flirtar med de lägsta nivåerna för 2021.

Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 8,5 procent under månaden och ligger därmed i absolut världsklass i år. MSCI World (i lokal valuta) steg med 1,7 procent. OMRX T-Bond som mäter värdeutvecklingen på långa svenska statsobligationer steg med 1,6 procent.

/Magnus Nilsson, förvaltare Nordic Cross

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.