Tjurarna återtog kommandot på en svängig börs

Marknadskommentar Maj 2021
Under stundtals kraftiga kurssvängningar på världens börser så lyckades till slut tjurarna återta kommandot. Den extrema rörligheten på marknaden för kryptovalutor, där Bitcoin sjönk som mest över 50 procent från toppen i mitten på april, bidrog till ett större mått av osäkerhet kring riskfyllda tillgångar. Tekniktunga Nasdaq sjönk med som mest 7 procent för att sedan succesivt återhämta sig och avsluta i negativt territorium. Tidigare kursraketer som exempelvis Tesla sjönk som mest med 40 procent sedan toppen i januari.

Vissa signaler om att minska de penningpolitiska stimulanserna i form av återköp av obligationer kom från både ECB och FED. Finansminister Yellen kommenterade i ett uppmärksamt tal det kommande behovet av att minska de penningpolitiska stimulanserna för att undvika överhettning av den amerikanska ekonomin.

Världens centralbanker har en enorm utmaning i hur de ska kommunicera framtida lättnader av den expansiva penningpolitiken. Vår bedömning är att FED kommer att minska sina köp av obligationer i slutet på av året och därmed inleda en nedtrappning av stimulanserna. En första höjning av den amerikanska styrräntan kan komma i den senare delen av 2022 eller i början av 2023.

Förväntningar om högre inflation är alltjämt på tapeten till följd av stigande priser på bland annat råvaror, mat, frakt och begagnade bilar. Trots detta har marknadsräntorna varit stabila under de senaste månaderna. Den svenska Riksgälden överväger att emittera en statsobligation med 50 års löptid och en uppskattad årlig kupongränta på 1,5 procent. Så ni som vill låsa in era besparingar på 50 år med en förväntad negativ real avkastning, om ni tror på Riksbankens inflationsmål på 2 procent… fill your boots.

Marknadsräntorna handlade sidledes men trenden lär vara uppåtgående i takt med en allt starkare ekonomisk utveckling, en mindre expansiv penningpolitik och med stigande inflation. Vi utesluter inte nivåer runt, eller över, 2 procent på den amerikanska 10-åringen under sommaren.

Svenska aktier mätt som SIXPRX steg under månaden med 2,5 procent. MSCI World (i lokal valuta) steg med 1,2 procent. OMRX TBond, som mäter värdeutvecklingen på långa svenska statsobligationer, sjönk med 0,3 procent och har därmed haft en sammanlagd värdeutveckling på -2,3 procent i år.

/Magnus Nilsson, förvaltare Nordic Cross
Debattartikel: Fler regler flyttar bara problemet någon annanstans
Även om det bara har gått ett år så har man nästan glömt stämningsläget när paniken grep tag i oss under pandemivåren och det hamstrades toapapper och nachochips. I paniken tog man det säkra före det osäkra och ville sitta på så mycket likviditet som bara var möjligt. Fondsparare sålde allt som gick att sälja, däribland sina innehav i företagsobligationsfonder. Utflödet ur fonderna uppskattades till 30 miljarder och allt skulle ut på bara en månad. Så stora flöden under så kort tid hade marknaden aldrig tidigare upplevt. Stresstestet var alltså ett faktum. Hur gick det då?

Läs debatt-inlägget skrivet av Nordic Cross ränteförvaltare Fredrik Tauson och Magnus Nilsson för Realtid här

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.