Stable Return har gått mycket starkt under första halvåret, Credit Edge är nominerad av HFM och Movestic lägger till Nordic Cross kreditfonder

Nyheter

  • Nordic Cross Credit Edge har blivit nominerad till ”Newcomer of the year” bland europeiska kreditfonder av HFM European Peformance Awards 2020.  Vinnarna i olika kategorier presenteras den 8 juli. 
  • Movestic Liv och Försäkring adderar båda Nordic Cross kreditfonder, Credt Edge och Total Return Bond Fund. 

       Läs mer

Webbinar

Det Gröna Kapitalet – Inspelad inspirationsföreläsning

Lyssna till Mats Andersson (fd vd AP4) en av Sveriges mest profilerade ESG-förespråkare. Lyssna på hans bild av ESG-evolutionen samt varför hållbarhet kommer att bli ännu viktigare på sikt.

Inbjudan

Carneo Finans – SM i padel 2020 spelas 24 september

Vi är glada och se att så många vill delta, det finns platser kvar och sista anmälningsdag är 10 sep. Om det flyttas igen får den som önskar tillbaka anmälningsavgiften.

Rapporter och kommentarer juni 2020

Juni202020192018
Nordic Cross Total Return Bond Fund R2,65%-0,33%3.73%-1,47%
Nordic Cross Credit Edge A1,10%-3.04%7.97%-3-33%
Nordic Cross Stable Return R3,65%10,72%5,40%-1,73%
Nordic Cross Small Cap Edge R4,63%3.07%2,87%6,27%
NCAM Balanserad I0,87%-3,10%15,15%*-2,89%

*Nordic Cross tog över förvaltningen mars 2019 från United Securities

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Marknadskommentar

Risksentimentet var överlag positivt med stöd från ledande indikatorer som nu studsar upp från låga nivåer. Ledande centralbanker bidrog också till det positiva sentimentet genom att utöka sina köp av obligationer samt att verbalt befästa att den extremt ackommoderande penningpolitiken kommer att bestå flera år framåt. Det låga ränteläget gynnar både aktier och företagsobligationer då traditionellt räntesparande har spelat ut sin roll samtidigt som låga diskonteringsräntor ger en boost till värdering av aktier. Både TINA (There Is No Alternative) och FOMO (Fear Of Missing Out) var i allra högsta grad närvarande under månaden då allt mer kapital sökte sig till riskfyllda tillgångar.

Trots att vi nu ser början till en andra våg av Corona pandemin så verkar placerare ta fasta på en v formad återhämtning av den ekonomiska tillväxten som följd av de massiva penning- och finanspolitiska stimulanser som har tillförts för att hålla ekonomier i gång i så stor utsträckning som möjligt. Uppskattningsvis så har stimulanser på knappt 20,000 miljarder USD sjösatts än så länge vilket skulle motsvara 20 procent av världens BNP vilket saknar motstycke i modern historia.

Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 2,3 procent. MSCI World steg med 2,5 procent. Ett svenskt statsobligationsindex steg med 0,3 procent.

Blickar vi framåt så finns det en hel del positiva och negativa faktor som lär påverka risksentimentet. Det positiva består till stor del av de finans- och penningpolitiska åtgärder som har vidtagits och som har tryckt ner det globala ränteläget till ett mer eller mindre noll läge. Motverkande krafter är de historiska nedskrivningar av den ekonomiska tillväxten där både Världsbanken, OECD och IMF räknar med ett BNP fall på mellan 5-6 procent för innevarande år. Detta i sin tur påverkar såklart bolagens vinster där värderingen nu ligger på historiskt höga nivåer. Skulle vi dessutom hamna i ett läge där länder återigen blir tvungna att införa strikta restriktioner så kan sentimentet snabbt slå över till det negativa hållet med fallande aktiekurser och vidgade kreditpåslag.

Vi förväntar oss fortsatt hög rörlighet för riskfyllda tillgångar i och med den stora osäkerhet som trots allt råder.

// Magnus Nilsson, Förvaltare 

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.