PÅMINNELSE WEBINAR: Det ultimata testet – tre år av turbulens?

För en kort tid sedan fyllde två av våra fonder tre år – Nordic Cross Stable Return och Nordic Cross Total Return. Det har varit tre år kantade av handelskrig, politiskt instabilitet och pandemi och för två fonder byggda för att klara svängningar på marknaden har det varit ett bra test. Båda fonderna befinner sig just nu på all time high (dessutom sticker de ut såväl avkastnings- som riskmässigt jämfört med liknande fonder) och för att fira deras treårsdag vill vi göra en djupdykning i strategierna bakom fonderna och hur de fungerat så här långt.

Den 29 september bjuder vi därför in till ett webinar med tre av fondernas förvaltare, Ulf Strömsten, Magnus Nilsson och Fredrik Tauson där de kommer att redogöra för fondernas investeringsprocesser och sammanfatta dessa tre år. Dessutom bjuder de på en framåtblick och sina tankar kring fondernas strategi framöver.

När: Tisdag 29 september kl 11.30-12.15

Skicka oss gärna en anmälan om du önskar delta till team@nordiccross.com

Välkomna att lyssna in, Team Nordic Cross

Klicka här för att ansluta till webinaret       

(Medverka från dator eller telefon, det kan ta upp till 30 sekunder innan kopplingen laddat klart)

Använd nedan telefonnummer om du vill ringa in

08 5886 8700

Mötes ID (1): 298 300 825#
Lösenkod (2):1496#

Test din video koppling med nedan länk
https://bluejeans.com/111

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna Nordic Cross Stable Return, Nordic Cross Total Return Bond Fund, Nordic Cross Small Cap Edge samt NCAM Balanserad får använda derivat. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services under varumärket Nordic Cross och är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida www.nordiccross.com

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.