”Nothing happens, until something moves”

De som följer oss vet att vi gärna pratar om marknadens låga volatilitet och bristande likviditet. Vi är därför glada över att också Avanza under förra veckan publicerade en artikel på ämnet. Som vi själva tidigare påpekat i våra debattinlägg under hösten är volatiliteten på företagsobligations-marknaden generellt, och high-yield marknaden specifikt, mycket låg. Det har till stor del att göra med undermålig likviditet, något som småsparare bör vara mycket angelägna om att lära sig mer om eftersom dålig likviditet kan få värdepapper att snabbt falla i värde och påverka fonderna negativt. Med det sagt hur gör man då, om man som vi, gillar företagsobligationer? Det är ju trots allt ett tillgångsslag som kan ge nästintill oslagbar riskjusterad avkastning.

Båda våra räntefonder utnyttjar och drar nytta av marknadens låga volatilitet, vilket samtidigt också förbättrar deras likviditetsprofil. Vi kan agera opportunistiskt när marknaden är turbulent och vi kan vara med marknaden upp under de långa perioderna av låg volatilitet som ofta karakteriserar tillgångsslaget. Vår high-yield fond, Nordic Cross Credit Edge var med 8 procent efter avgifter förra året Sveriges högst avkastande räntefond under 2019 (på både Nordnets och Avanzas fondutbud). Även vårt lågriskalternativ Nordic Cross Total Return Bond Fund levererade en tillfredsställande avkastning om 3.72 procent efter avgifter under 2019.

Vi är övertygade om att marknadsförutsättningarna med relativt långa perioder av låg volatilitet och korta, men intensiva, perioder av stress och kommer att fortsätta prägla företagsobligationsmarknaden. Det är därför vår övertygelse att fonder som kan hantera låg volatilitet och samtidigt har en klar strategi för att agera opportunistiskt under marknadsturbulens har en god chans att över tid leverera tillfredsställande riskjusterad avkastning.

Avanzas artikel: Därför kan räntefonder vara mer riskfylld än du tror

Vårt debattinlägg: Har skräpobligationer lägre risk än amerikanska statspapper

/Fredrik Tauson, förvaltare Nordic Cross Asset Management

Fredrik.Tauson@nordiccross.com

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.