Legal INFORMATION

Nordic Cross är en del av CAAM Fund Services AB, en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-förvaltare som har tillstånd till AIF-förvaltning och diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer enligt lagen om alternativa investeringsfonder (”LAIF”), diskretionär samt fondstrategi för andra strategier.

PostadressBox 16376
103 27 Stockholm

BesöksadressLästmakargatan 22C
111 44 Stockholm

Organisationsnummer556648-6832

FI institutnummer58138

Policydokument