Konsten att klara en ökenvandring utan att bränna sig

Efter många år av stark börsutveckling noterades något av en brytpunkt under 2018.

Oro för den globala tillväxten och en tilltagande osäkerhet gällande effekterna av handelskonflikten mellan USA och Kina fick investerare att söka sig till tryggare tillgångar under årets andra hälft. Resultatet blev kraftigt fallande aktiemarknader och en tydlig rotation från tillväxtbolag till värdebolag under det sista kvartalet. 

När året summerades hade såväl globala som svenska aktier tappat över 10 procent, även hedgefonder, som normalt ses som en trygg hamn i oroliga tider, hade tappat betänkligt. I denna miljö noterade Nordic Cross alternativa småbolagsfond Nordic Cross Small Cap Edge en uppgång på 6,29 procent – en stark bedrift med tanke på marknadsklimatet, men också med hänsyn taget till den låga risken i fonden. Uttryckt som årlig volatilitet handlas fonden till ungefär halva risken mot globala aktier och har samtidigt en samvariation nära noll mot svenska aktieindex.

Graf 1. Avkastning och volatilitet 2018 – Nordic Cross Small Cap Edge mot jämförelseindex

Ett alternativt sätt att förvalta småbolag

Nordic Cross Small Cap Edge placerar i tillväxtorienterade småbolag på den nordiska marknaden. Fonden kan betraktas som en lång/kort aktiehedgefond, det vill säga den tar såväl långa som korta (blankade) positioner för att balansera marknadsrisken. Fonden har dessutom ett systematiskt mandat där man genom en derivatstrategi försöker fånga den relativa överavkastning som små tillväxtbolag över tid antas generera över stora bolag.

Resultatet blir en fond som får en exponering mot intressanta, primärt svenska, småbolag men som samtidigt parerar risk när marknaden blir stökig. Genom att variera risken dynamiskt och dra fördel av det faktum att större bolag, som grupp betraktad, tenderar att falla mer än småbolag vid stora nedgångar på börsen, får fonden en attraktiv profil för den som vill fånga den långsiktiga tillväxtpotential som nordiska småbolag erbjuder.

Fokus på riskkontroll

Även om vi har stor tilltro till vår förmåga att hitta småbolag som långsiktigt kommer utvecklas bättre än börsen, sker det från tid till annan korrigeringar på marknaden. En sådan korrigering skedde såväl i oktober som i december förra året. Det är i dessa lägen som fondens korta positioner och den derivatstrategi vi använder kommer till nytta och samtidigt ger oss möjligheter att köpa in oss billigt när paniken är som värst på börsen. 

Om man jämför fondens avkastning med några av de välkända aktieindexen samt ställer avkastningen i relation till globala hedgefondindex, framgår det tydligt hur fokus på riskhantering är central för Nordic Cross Small Cap Edge. Till skillnad från globala och nordiska aktieindex lyckades fonden hålla i sina upparbetade vinster under det turbulenta fjärde kvartalet. Resultatet blev att fonden lyckades ta sig igenom en mycket prövande period på börsen med en uppgång i linje med uppsatta avkastningsmål. Man kan likna det vid att ta sig igenom en ökenvandring utan att bränna sig – vi kommer alltid ha rejält med solskydd.

Graf 2. Indexutveckling 2018 – Nordic Cross Small Cap Edge mot jämförelseindex

Hur nyttjade vi nedgången?

December kom att bli en mycket utmanande månad på aktiemarknaden. Aktier såldes på bred front och inte sällan utan rationell anledning. Den begränsade likviditeten bland småbolag gjorde sitt till för att dra ned vissa aktier till attraktiva nivåer. Vi valde att under perioden öka opportunistiskt i befintliga innehav men höll en överlag defensiv inställning till marknaden med en nettoexponering om blott 15 procent. 

Vi har under januari sett en kraftig rekyl upp där det nordiska småbolagsindexet Carnegie Small Cap tagit igen det fall som noterades under december. Givet vår defensiva hållning till marknaden är det naturligt att fonden halkar efter i ett sådant klimat. 

Med det sagt adderade Small Cap Edge knappt en procent till sina andelsägare under månaden. Vi tror det är för tidigt att ropa faran över för börsen och känner att uppgången i januari varit i kraftigaste laget. Vi avvaktar börsläget i väntan på bättre tillfällen att öka risken i portföljen och känner oss bekväma med fondens positioner och nedsideskydd. 

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.