Förvaltarbrevet.com uppmärksammar Nordic Cross Bull

Förvaltarbrevet.com uppmärksammar Nordic Cross Bull efter att fonden avkastat > 40 procent bara i år. Läs intervjun med ansvarig förvaltare här.

För mer information om fonden, läs mer här.

Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management, Holberg och Alternative Solutions ingår.