Total Return Bond Fund

En räntefond anpassad till marknadens utmaningar

Om fonden

Nordic Cross Total Return Bond Fund är en alternativ räntefond med fokus på den nordiska marknaden. Fonden är anpassad för att kunna hantera låga eller stigande räntor, samt andra utmanande kreditmarknader och investerar huvudsakligen i företagsobligationer med god kreditkvalitet (BB/BBB eller motsvarande).

Strategin möjliggör för fonden att öka dess exponering mot marknaden när denna präglas av en lägre turbulens och volatilitet, samt agera opportunistiskt vid kraftigare turbulens och stigande kreditpåslag.

Fondens målsättning är att ge en årsavkastning på tre procent efter avgifter.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Information 24 augusti 2022

Till fondandelsägare i Nordic Cross Total Return Bond Fund och Carnegie Corporate Bond

För er information har tillsynsmyndigheten i Luxemburg, CSSF, godkänt en fusion av Nordic Cross Total Return Bond Fund (”Fonden”) och Carnegie Corporate Bond. Detta innebär att fonden kommer att bli en del av Carnegie Corporate Bond. I och med fusionen tar Carnegie Fonder även över som investment manager.

Fondens andelsägare kommer genom fusionen att i stället bli andelsägare i Carnegie Corporate Bond som har en liknande investeringsstrategi och riskprofil som Fonden. Bedömningen som görs är att fondens andelsägare kommer att gynnas av en fusion med Carnegie Corporate Bond, då kostnadsbesparingar kan göras till följd av mottagande fonds storlek.

Andelsägare som inte önskar delta i fusionen har möjlighet att lösa in sina andelar till och med den 23 september klockan 15.30*. För att förbereda fusionen kommer fonden att hållas stängd för handel under perioden 26-30 september. Fusionen kommer att träda i kraft den 3 oktober 2022. Fonden är stängd för köptransaktioner från och med 24 augusti.

Samtliga andelsägare i Fonden kommer att erhålla mer utförlig information avseende fusionen i den legala underrättelse som skickas ut av Fondens fondbolag brevledes.

Vid frågor, kontakta Carl Berg på telefon +46 70 634 20 43 eller mail carl.berg@carneoam.com.  

*Exakt tid kan variera beroende på vilken distributör som används

Blogginlägg

Nothings happens until something moves

Företagsobligationer – finns det mer att hämta?

Artiklar

En FO-fond som klarade kaosveckorna

Debattinlägg: Fler regler flyttar bara problemet någon annanstans

Webinar

Det ultimata testet – 3 år av turbulens

Månadsrapporter

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

22 september 2022

99,09 (-0,18%)

Visar data för

Nordic Cross Total Return Bond (R-klass)

Fondfakta


NamnNordic Cross Total Return Bond Fund

Startdatum22 augusti 2017

ISINR: LU1587867968
I: LU1587868776 (Klass I SEK)

ValutaSEK

FondbolagFundRock Management Company S.A.

Fast avgiftR: 0,6 %
I: 0,4 %

Legal strukturUCITS IV, Luxembourg

Prestationsbaserad avgift*15 %

Risk3 (av 7)

Klassificering enligt Artikel 8Artikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

* Underlaget för beräkningen av prestationsbaserad avgift är den del av andelsklassens avkastning som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock lägst noll) för OMRX T-Bill Index uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde (så kallat ”high watermark”)