Total Return Bond Fund

Information 3 oktober 2022

Från och med den 3 oktober är Nordic Cross Total Return Bond Fund en del av fonden Carnegie Corporate Bond. För mer information, se mottagande fonds hemsida här.

Information 24 augusti 2022

Till fondandelsägare i Nordic Cross Total Return Bond Fund och Carnegie Corporate Bond

För er information har tillsynsmyndigheten i Luxemburg, CSSF, godkänt en fusion av Nordic Cross Total Return Bond Fund (”Fonden”) och Carnegie Corporate Bond. Detta innebär att fonden kommer att bli en del av Carnegie Corporate Bond. I och med fusionen tar Carnegie Fonder även över som investment manager.

Fondens andelsägare kommer genom fusionen att i stället bli andelsägare i Carnegie Corporate Bond som har en liknande investeringsstrategi och riskprofil som Fonden. Bedömningen som görs är att fondens andelsägare kommer att gynnas av en fusion med Carnegie Corporate Bond, då kostnadsbesparingar kan göras till följd av mottagande fonds storlek.

Andelsägare som inte önskar delta i fusionen har möjlighet att lösa in sina andelar till och med den 23 september klockan 15.30*. För att förbereda fusionen kommer fonden att hållas stängd för handel under perioden 26-30 september. Fusionen kommer att träda i kraft den 3 oktober 2022. Fonden är stängd för köptransaktioner från och med 24 augusti.

Samtliga andelsägare i Fonden kommer att erhålla mer utförlig information avseende fusionen i den legala underrättelse som skickas ut av Fondens fondbolag brevledes.

Vid frågor, kontakta Carl Berg på telefon +46 70 634 20 43 eller mail carl.berg@carneoam.com.  

*Exakt tid kan variera beroende på vilken distributör som används