Total Return Bond Fund

En räntefond anpassad till marknadens utmaningar

Om fonden

Nordic Cross Total Return Bond Fund är en alternativ räntefond med fokus på den nordiska marknaden. Fonden är anpassad för att kunna hantera låga eller stigande räntor, samt andra utmanande kreditmarknader och investerar huvudsakligen i företagsobligationer med god kreditkvalitet (BB/BBB eller motsvarande).

Strategin möjliggör för fonden att öka dess exponering mot marknaden när denna präglas av en lägre turbulens och volatilitet, samt agera opportunistiskt vid kraftigare turbulens och stigande kreditpåslag.

Fondens målsättning är att ge en årsavkastning på tre procent efter avgifter.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Blogginlägg

Nothings happens until something moves

Företagsobligationer – finns det mer att hämta?

Artiklar

En FO-fond som klarade kaosveckorna

Debattinlägg: Fler regler flyttar bara problemet någon annanstans

Webinar

Det ultimata testet – 3 år av turbulens

Månadsrapporter

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

22 juni 2022

100,81 (-0,21%)

Visar data för

Nordic Cross Total Return Bond (R-klass)

Fondfakta


NamnNordic Cross Total Return Bond Fund

Startdatum22 augusti 2017

ISINR: LU1587867968
I: LU1587868776 (Klass I SEK)

ValutaSEK

FondbolagFundRock Management Company S.A.

Fast avgiftR: 0,6 %
I: 0,4 %

Legal strukturUCITS IV, Luxembourg

Prestationsbaserad avgift*15 %

Risk3 (av 7)

Klassificering enligt Artikel 8Artikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

* Underlaget för beräkningen av prestationsbaserad avgift är den del av andelsklassens avkastning som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock lägst noll) för OMRX T-Bill Index uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde (så kallat ”high watermark”)