Stable Return

En multistrategifond som ger flexibilitet och stabilitet

Information 20 januari 2023

Från och med den 20 januari är Nordic Cross Stable Return en del av fonden Norron Select. För mer information, se mottagande fonds hemsida här.

Uppdatering 9 december

Fusionen mellan Nordic Cross Stable Return (”Fonden”) och Norron Select är nu godkänd av CSSF och kommer att genomföras den 20 januari 2023.

För andelsägarna i Nordic Cross Stable innebär fusionen att de i stället blir ägare av andelar i Norron Select. Det kommer inte att vara möjligt att köpa andelar i Nordic Cross Stable Return från och med den 12 december 2023, det kommer inte att vara möjligt att sälja andelar i fonden från och med den 12 januari. Beräkning av utbytesförhållandet sker den 19 januari. För den fullständiga redogörelsen för fusionens effekter hänvisas till dokumentet nedan (Common Terms of Merger). Vid frågor kontakta info@nordiccross.se.

Uppdatering 24 oktober 2022

Styrelsen i CAAM Fund Services AB (”CAAM”) och Norron AB (”Norron”) har för avsikt att låta Nordic Cross Stable Return (”Fonden”) fusioneras med Norron Select, där Norron Select är mottagande fond. En ansökan har skickats in till tillsynsmyndigheten i Luxemburg, CSSF.

Förutsatt att fusionen genomförs enligt plan innebär detta att Fondens andelsägare i stället blir andelsägare i Norron Select från och med den 20 januari 2023. Fusionens färdigställande kommer att föregås av en notice period motsvarande 30 dagar då fonden är stängd för köp (det kommer dock att vara möjligt att sälja sina fondandelar under denna tidsperiod), samt fem arbetsdagar då fusionen förbereds. Under dessa fem dagar kommer fonden att vara helt stängd. 

I början av sommaren kommunicerades att avsikten var att låta CAAM’s systerbolag Carnegie Fonder ta över förvaltningen av samtliga Nordic Cross fonder. Efter diskussioner mellan parterna har dock konkluderats att Norron är en mer lämplig mottagare av Fonden, då de båda fondernas strategier har stora likheter. Övriga fonder förvaltade under varumärket Nordic Cross har övertagits eller kommer att övertas av Carnegie Fonder enligt plan.