Stable Return

En multistrategifond som ger flexibilitet och stabilitet

Om fonden

Nordic Cross Stable Return är en multistrategifond som placerar i såväl aktie- som räntebärande tillgångar. Båda tillgångsslagen är uppdelade i ett antal delmandat vilket ger flexibilitet och möjlighet att anpassa fonden till olika marknadsklimat. Fondens varierade investeringsprofil gällande tillgångsslag och strategier syftar till att minska underliggande svängningar och möjliggöra god riskjusterad avkastning.

Fondens målsättning är att skapa stabil, positiv avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Se Nordic Cross Stable Return presenteras av fondens förvaltare Ulf Strömsten (inspelning från augusti 2021)

Utmärkelser

Vinnare EuroHedge – Ucits (macro, fixed income & relative)

Fondmarknaden.se – Årets Hedgefond 2020

Artiklar

Strömsten om varför Nordic Cross Stable Return vann i Euro Hedge

Fonderna drog nytta av börsen – här är årets bästa hedgefonder

Nordic Cross Stable return nominerad till EuroHedge Emerging Managers Award 2020

Månadsrapporter

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

22 september 2022

110,94 (-0,26%)

Visar data för

Nordic Cross Stable Return (R-klass)

Fondfakta


NamnNordic Cross Stable Return

Startdatum22 augusti 2017

ISINR: LU1587859866
I: LU1587867455

ValutaSEK

FondbolagFundRock Management Company S.A.

Fast avgiftR: 0,9 %
I: 0,7 %

Legal strukturUCITS IV, Luxembourg

Prestationsbaserad avgift*20 %

Risk3 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

* Underlaget för beräkningen av prestationsbaserad avgift är den del av andelsklassens avkastning som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock lägst noll) för OMRX T-Bill Index uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde (så kallat ”high watermark”)