Small Cap Edge

En aktiefond som kombinerar potentialen i småbolag med lägre risk än en traditionell aktiefond

Om fonden

Nordic Cross Small Cap Edge är en alternativ aktiefond som investerar främst i IT, Medtech, Biotech och Green Investments och använder såväl korta positioner som derivat för att reducera marknadsrisken. Portföljen består av en lång portfölj med ca 25 bolag, samt ett antal korta positioner som främst utgörs av Largecaps och OMX. Fonden har även mandat att ta korta positioner i mindre bolag, dock ej lägre marketcap än SEK 20 miljarder. Fonden erbjuder därmed investerare potentialen i småbolag, till en lägre risk.

Fondens målsättning är att ge en årsavkastning på åtta procent per år efter avgifter, oaktat marknadens utveckling.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Information till fondandelsägare, med anledning av fondens likvidation

Den 22 juni 2022 godkände CSSF, finansinspektionen i Luxembourg, fondbolaget FundRock och styrelsen i dess SICAV SEB Prime Solutions begäran att likvidera fonden Nordic Cross Small Cap Edge. Fonden likvideras, i enlighet med prospektet, till följd av att dess storlek understiger EUR 15 miljoner och att förvaltarna därmed inte bedöms kunna förvalta fonden på det sätt som ligger i fondandelsägarnas bästa intresse.  

I och med detta godkännande stängs fonden för handel. Förvaltarna kommer nu att påbörja en process att avyttra innehaven på ett sätt som bedöms skapa så stort värde som möjligt för fondens investerare. Pengarna kommer att betalas ut löpande, med start tidigast 1 september.

Är du investerare i fonden och har ytterligare frågor, vänligen kontakta den plattform du investerat via, alternativt kundansvarig Joakim Stenberg på joakim.stenberg@carneoam.com.   

Månadsrapporter

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Månadsrapport (Ingen månadsrapport lämnas då fonden lanserades 18 december, 2017)

Månadskommentar (Ingen månadskommentar lämnas då fonden lanserades 18 december, 2017)

21 juni 2022

116,13 (-0,83%)

Visar data för

Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass)

Fondfakta


NamnNordic Cross Small Cap Edge

Startdatum18 december 2017

ISINR: LU1587858033
I: LU1587858892

ValutaSEK

FondbolagFundRock Management Company S.A.

Fast avgiftR: 1,4 %
I: 1,0 %

Legal strukturUCITS IV, Luxembourg

Prestationsbaserad avgift*20 %

Risk4 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

* Underlaget för beräkningen av prestationsbaserad avgift är den del av andelsklassens avkastning som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock lägst noll) för OMRX T-Bill Index uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde (så kallat ”high watermark”)