Small Cap Edge

En aktiefond som kombinerar potentialen i småbolag med lägre risk än en traditionell aktiefond

Uppdatering 4 april 2023

Den 22 juni 2022 godkände CSSF (finansinspektionen i Luxemburg), fondbolaget FundRock samt styrelsen i dess SICAV SEB Prime Solutions begäran om att likvidera fonden Nordic Cross Small Cap Edge. Fonden likvideras, i enlighet med prospektet, till följd av att dess storlek understeg EUR 15 miljoner och att förvaltarna därmed inte bedöms kunna förvalta fonden på det sätt som ligger i fondandelsägarnas bästa intresse. I och med detta godkännande stängdes fonden för handel och fondens förvaltare påbörjade en process för att avyttra innehaven.

Efter två utbetalningar till andelsägarna (i oktober och december 2022) fanns ett återstående aktieinnehav kvar i fonden. Nu är detta innehav avyttrat och därmed har en process för slutgiltig likvidering av fonden inletts, med en därpå följande utbetalning av resterande kapital till andelsägarna.

En sista utbetalning till fondandelsägarna i fonden ska genomföras i april. Som bas för denna utbetalning har ett nytt inofficiellt NAV satts. Denna utbetalning sker från fondens administratör EFA till respektive fondplattform per 4 april 2023. Utbetalning till andelsägarnas konton kan ta ytterligare några dagar, beroende på vilken fondplattform som har används för investeringen. Vid praktiska frågor om utbetalningen, vänligen kontakta den plattform via vilken ni har investerat.

För frågor om ovanstående vänligen kontakta info@nordiccross.com.