Nordic Cross Bull

En aktiefond som ger stor exponering mot den svenska börsen

Om fonden

Nordic Cross Bull är en aktiefond som lämpar sig för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en stark utveckling under en kortare period.

Fondens målsättning är att dagligen, före förvaltningskostnader och transaktionsavgifter, ge en utveckling som uppgår till cirka 150 procent av utvecklingen för OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Notera att fonden värderas och dess hävstång justeras dagligen omkring klockan 16.00 och inte vid börsens stängning klockan 17.30.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Artiklar

Förvaltarbrevet.com om Nordic Cross Bull

Observera att fondens avkastningsdata nedan ej är justerad för eventuell inflation

23 september 2022

152,93 (-2,86%)

Visar data för

Nordic Cross Bull

Fondfakta


NamnNordic Cross Bull

Startdatum5 feb 2015
(förvaltningen togs över av Nordic Cross 1 oktober 2020)

ISINSE0006426219

ValutaSEK

FondbolagCAAM Fund Services AB

Fast avgift0,95 %

Legal strukturSvensk värdepappersfond

Risk7 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper