Nordic Cross Bear

En aktiefond som ger negativ exponering mot den svenska börsen

Om fonden

Nordic Cross Bear är en aktiefond som lämpar sig för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en negativ utveckling under en kortare period.

Fondens målsättning är att dagligen, före förvaltningskostnader och transaktionsavgifter, ge en utveckling som uppgår till cirka minus 90 procent av utvecklingen för OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Notera att fonden värderas och dess hävstång justeras dagligen omkring klockan 16.00 och inte vid börsens stängning klockan 17.30.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Observera att fondens avkastningsdata nedan ej är justerad för eventuell inflation

23 september 2022

49,79 (+1,56%)

Visar data för

Nordic Cross Bear

Fondfakta


NamnNordic Cross Bear

Startdatum5 feb 2015
(förvaltningen övertogs av Nordic Cross 1 oktober 2020)

ISINSE0006426086

ValutaSEK

FondbolagCAAM Fund Services AB

Fast avgift0,95 %

Legal strukturSvensk värdepappersfond

Risk6 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper