Credit Edge

En annorlunda kreditfond

Om fonden

Credit Edge är en dagligt handlad svensk specialfond som ger exponering mot den europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig riskjustering för att begränsa sannolikheten för större kursfall.

Genom fondens optionsbaserade konstruktion kommer en betydande del av förmögenheten över tid att vara investerad i likvida medel eller obligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar möjliggör kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade kursfall.

Målsättning är att fonden, efter avgifter, ska ge en avkastning på sex procent per år.

För mer information om hur Bolaget och fonden förhåller sig till SFDR, till exempel beaktande av negativa konsekvenser, se avsnittet ”ansvarsfulla investeringar”.

Blogginlägg

Nordic Cross alternativa kreditfond hittar värde när andra säljer

Podd

Placerapodden, Opportunist när marknaden är under press

Artiklar

Realtid, Pressad marknad guld för Nordic Cross

Månadsrapporter

Månadsrapporter för augusti till december kan fås på begäran.

 

22 juni 2022

91,99 (-0,02%)

Visar data för

Nordic Cross Credit Edge (A-klass)

Fondfakta


NamnCredit Edge

Startdatum2 juli 2018

ISINA: SE0011204643
B: SE0011204650

ValutaSEK

FondbolagCAAM Fund Services AB

Fast avgiftA: 1,0 %
B: 0,75 %

Legal strukturSvensk specialfond

Prestationsbaserad avgift*15 %

Risk3 (av 7)

Klassificering enligt SFDRArtikel 8 - Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

* Underlaget för beräkningen av prestationsbaserad avgift är den del av andelsklassens avkastning som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock lägst noll) för OMRX T-Bill Index uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde (så kallat ”high watermark”)