ETT ANNORLUNDA ALTERNATIV

Förändringen är ett faktum

Utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar och det måste finnas fler alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som snabbt kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar.

Nordic Cross erbjuder alternativa fonder med nordiskt fokus. Aktivt förvaltade av ett erfaret team med kompetens inom olika tillgångsslag.

Ansvarsfulla investeringar

För Nordic Cross är hållbarhet och ansvarsfulla investeringar integrerade delar av förvaltningen. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid kunna skapa god riskjusterad avkastning.