ETT ANNORLUNDA ALTERNATIV

Ansvarsfulla investeringar

För Nordic Cross är hållbarhet och ansvarsfulla investeringar integrerade delar av förvaltningen. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid kunna skapa god riskjusterad avkastning.